Toker

Çevre Geoteknik Mühendisliği

Çevre Geoteknik Mühendisliği

Katı Atık Depolama Tesisleri
Arıtma Tesisleri
Kanalizasyon Sistemleri
(İksalı/iksasız kazılar, yataklama ve
geri dolgu projeleri)
Yer Altı ve Yer Üstü Akaryakıt
Tankları Sökülmesi, Tasarım ve Montajı
Yağ – Su Ayırıcıları Tasarımı,
Rehabilitasyon ve Montajı
Yer Altına Sızan Akaryakıtın Tahliyesi,
Pompa Temini ve İşletmesi

Yapım Kontrollüğü

Yapım Kontrollüğü

Otoyol Kontrollük Hizmetleri
Geoteknik Müşavirlik ve
Danışmanlık Hizmetleri
Kalite Kontrol Hizmetleri
Otoyol ve Devlet Yolu Projeleri
Derin Kazı ve İksa Projeleri
Yüzeysel ve Derin Temel Projeleri
Heyelan Etüd ve Önleme Projeleri
Dolgu/Yarma Şev Stabilite Analizleri
Drenaj Projeleri
Zemin Islahı Projeleri
Temel Takviye Projeleri
Enerji Santralleri ve
Endüstriyel Tesis Temelleri
Rıhtım, İskele ve Liman Temelleri
Havaalanları (Uçak sığınakları ve yapı
temelleri, pist alt yapı projelendirmesi)

Laboratuvar Deneyleri

Laboratuvar Deneyleri

Doğal Su Muhtevası
Hidrometre ve Elek Analizi
Atterberg Limitleri
Dane Özgül Ağırlık
Doğal ve Kuru Birim Ağırlık
Tek Eksenli Basınç Deneyi
Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU, CU, CD,CK0)
Direk Kesme Deneyi (CU, CD)
Konsolidasyon Deneyi
Şişme Yüzdesi ve Şişme Basıncı
Düşen ve Sabit Seviyeli Geçirimlilik Deneyleri
Laboratuvar Kanatlı Kesici Deneyi
Los Angeles Aşınma Deneyi
Standart ve Modifiye Proktor
CBR (Kaliforniya Taşıma Oranı)