Toker
  • gallery

  • gallery

Çevre Geoteknik Mühendisliği

Katı Atık Depolama Tesisleri
Arıtma Tesisleri
Kanalizasyon Sistemleri
(İksalı/iksasız kazılar, yataklama ve
geri dolgu projeleri)
Yer Altı ve Yer Üstü Akaryakıt
Tankları Sökülmesi, Tasarım ve Montajı
Yağ – Su Ayırıcıları Tasarımı,
Rehabilitasyon ve Montajı
Yer Altına Sızan Akaryakıtın Tahliyesi,
Pompa Temini ve İşletmesi

Kışladağ Altın Madeni Depolama Alanı
Yağ-Su Ayırıcı